1. Yleistä 

PRO. Aesthetic Academy on sitoutunut suojaamaan asiakkaidensa yksityisyyttä. Tällä tietosuojaselosteella informoimme asiakkaita heidän henkilötietojensa käsittelystä.

Asiakasrekisteritietoihin on pääsy vain PRO. Aesthetic Academyn omilla työntekijöillä, jotka ovat koulutettu käyttämään tietoja turvallisesti ja eettisesti. Kukin työntekijöistä näkee asiakastietoja vain siltä osin, mitä on työtehtävän suorittamiselle välttämätöntä.

2. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Käsiteltävien henkilötietojen rekisterinpitäjänä toimii:

PRO. Aesthetic Academy

Kauppakatu 12, 70100 Kuopio

Puh. +358504394620

Y-tunnus 2324625-7

Rekisteriasioihin liittyen yhteyshenkilönä toimii:

PRO. Aesthetic Academy

Heidi Wennberg

Kauppakatu 12, 70100 Kuopio

Puh. +358504394620

3. Rekisterin nimi

PRO. Aesthetic Academyn Asiakasrekisteri, johon kuuluu;

  • PRO. Aesthetic Academyn verkkokaupan asiakkaat
  • PRO. Aesthetic Academyn asiakkaat

Säilytyspaikka:

PRO. Aesthetic Academy, Kauppakatu 12, 70100 Kuopio

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin käyttötarkoituksena on asiakassuhteiden hoito, yhteydenpito asiakkaisiin sekä markkinointi.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää asiakkaan yksilöintitiedot: Nimen, yhteystiedot sekä mahdolliset muut asiakkaan itse antamat tiedot kuten esimerkiksi suostumus sähköiseen markkinointiin. Lisäksi rekisteriin tallennetaan tiedot asiakkaan tilaamista tuotteista sekä niiden toimittamisestä ja laskutuksesta.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin asiakastiedot saadaan asiakassuhteen syntyessä tai mahdollisesti jatkuessa.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Voimme luovuttaa asiakastietoja eteenpäin kolmansille osapuolille tilauksien toimituksen takaamiseksi sekä markkinointia varten. Tiedot välittyvät myös mahdollisen luottosopimuksen yhteydessä luottoa myöntävälle taholle. Tietoja ei luovuteta Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tietoaineisto ja sen käsittely on suojattu käyttäjätunnuksin, salasanoin, palomuurein ja muin hallinnollisin ja teknisin tietoturvatoimin.

 9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista 

Henkilötietolain mukaisesti rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme niin, että pyyntö on riittävällä tavalla yksilöity. Rekisteröity voi samalla tavalla pyytää myös häntä koskevien tietojen korjausta tai päivittämistä.

 

fiFinnish
fiFinnish